Сфера юридичної діяльності охоплює велику частину суспільного життя, вона представлена найбільш широким колом установ, організацій, підприємств, знаходить свій прояв у різноманітних суспільних відносинах, урегульованих правом. Юридична освіта, на теперішній час, є найбільш популярною та бажаною для більшості молодих людей. А юрист – особа, вельми потрібна усім суб’єктам господарської діяльності, органам влади всіх рівнів, та пересічним громадянам – оскільки саме ця особа є «правознавцем» та має розумітись на правовому регулюванні суспільних відносин.

Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України є дуже актуальним та корисним утворенням. Корисним, в першу чергу, для молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Актуальним – тому, що співпраця органів державної влади з громадськістю є однією з умов становлення та розвитку громадянського суспільства; тому що підтримка ініціативних та змістовних молодих юристів, безумовне, матиме користь в подальшому – для всієї держави, адже найцінніший ресурс країни – це люди, люди освічені, розумні, професійні.

Отже, Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України:

  1. Має поєднувати у своєму складі найкращих представників юридичної науки, студентства, юридичного бізнесу та представників влади.
  2. Завдяки професійності, ініціативності, кмітливості її учасників набути поважного авторитету у сфері юридичної діяльності.
  3. Має сприяти затвердженню поваги до права, підвищенню рівня правосвідомості громадян.
  4. Має приносити користь суспільству та людям.

Координаційна рада молодих юристів України висловлюється за: здоровий спосіб життя, змістовну освіту, постійний саморозвиток кожного громадянина, свободу світогляду, загальну та правову культуру високого рівня.